Talaash (Mumtaz Mufti)

Kahi Na Jaaye (Mumtaz Mufti)

Raam Deen (Mumtaz Mufti)

Chup (Mumtaz Mufti)

Alakh Nagri (Mumtaz Mufti)

Ali’Pur Ka Aeli (Mumtaz Mufti)

Guddi Ki Kahani (Mumtaz Mufti)

Aur Okhy Log (Mumtaz Mufti)

Pyaz Kay Chilkay (Mumtaz Mufti)

Mumtaz Mufti K Shahkar Afsanay (Mumtaz Mufti)

Labbaik (Mumtaz Mufti)